OM MIKAEL

Mikael, har lång ingenjörsrelaterad bakgrund som konsult, projektledare, chef och Vice VD inom ett av de mest välkända och mest lönsamma konsultbolagen i Sverige och som dessutom blev framröstade som näst bästa arbetsgivare (Universum 2019)  Han har suttit med i nationella såväl som internationella ledningsgrupper, verkat i globala projekt och styrgrupper samt som Key Account Manager gentemot en av de största konsultköparna i norra Europa. Mikael vill bidra till att människor, organisationer och samhället förbättrar sin bärkraft och hållbarhet där relationer, resultat, visdom och teknik binds samman med människans behov i centrum. Mikael har utöver sina ledande roller även arbetat med utbildningar inom ledarskap och personlig utveckling i mer än 20 år och guidar både VD, chefer och elitidrottare i deras utveckling. Egna personliga bedrifter är bland annat Vätternrundan på 7 timmar och 16 min, bestigit Mont Blanc 4810 m ö.h och Mount Elbrus 5642 mö.h. Han har paddlat 18 mil på 46 timmar och varit lagkapten för Team Rynkeby Göteborg.

SAGT OM

”Mikael är oerhört engagerad, ger ett stabilt och professionellt intryck och avtryck. Utifrån egna erfarenheter kommer han med konkreta exempel som är lätta att översätta och förstå i den egna verksamheten. Mikael är en person som är oerhört lätt att tycka om, har stor empati - parallellt som han är duktig på att utmana i diskussioner.  Kan ge starka rekommendationer att konsultera Mikael när behov finns att effektivisera eller vässa organisationen på olika plan!”                                    //Christer Javette Field Sales Manager General Mills

”Mikael är en väldigt passionerad person med ett genuint intresse för människor. När andra frågar "Hur är det"? Frågar Mikael"Hur är det egentligen"han lämnar det dessutom inte där utan tar sig tid för att verkligen förstå. Han har en unik förmåga att få männiksor att öppna sig. Jag kan verkligen rekommendera Mikael i coaching och organisationsutvecklingsfrågor. 

Klas Persson VD Sigma Technology Development

FÖRELÄSNINGAR                                                                             

Frukost eller lunch (60 MIN): Pris 12.000 Sek                   

Öppet eller slutet sällskap inom personlig utveckling anpassade för anställda med eller utan respektive, samt kundevent.

Fm, Em, kväll (120-180 MIN) : Pris 20.000 Sek                 

Öppet eller slutet sällskap inom personlig utveckling anpassade för anställda med eller utan respektive, samt kundevent.

 

UTBILDNINGAR

Grupputbildning (heldag) med färgprofil (DISA)med tester: pris 4.900 Sek/person8-15 personer 

Grundutbildning i gruppkommunikation och självkännedom som handlar om att förstå sig själv och andra genom färgprofilen Röd, Gul, Grön och Blå. Här varvas teori med praktiska övningar samt en personlig återkoppling med var och en efter utbildningen.

Grupputbildning (heldag) med JMT (Big Five) tester: pris 5.900 Sek/person. 8-15 personer                                          En vetenskaplig vedertagen personlighetsprofil där man går djupare och mer detaljerat in på områden såsom  arbetsstruktur, stabilitet, handling och relationer. Här varvas teori med praktiska övningar samt en personlig återkoppling med var och en efter utbildningen.

Human Intelligence två dagar pris 59.000 Sek för upp till åtta personer.   

En utbildning helt unik i sitt slag. För människor och grupper som vill nå nya produktivitetsnivåer där 1,5 dagar är ett fast upplägg och dag två är anpassad för vad ni befinner er som grupp och vad ni behöver förbättra och utveckla. Två handledare finns på plats under utbildningen som sker på internat med övernattning. Utbildning, mat och logi ingår i priset.

Utbildningen genomförs av Martin Järnland Strength Inside www.strenghtinside.com och Mikael Thonell.

 

RESULTATRÅDGIVNING

Har ett jobbigt dilemma och behöver hjälp! 60 min: Pris 2.400 Sek per tillfälle                                                                     

Löpande rådgivning som rör relationer, företaget, egna personliga dilemman etc. Där knutar behöver lösas upp för att nå insikt, utvecklas och gå framåt.

Hitta min kompassriktning! Pris 12.000 Sek för fyra tillfällen.                      

Vi träffas vid fyra tillfällen (90-180 min) under två månader och går igenom personliga mål, tydliggör dina värderingar och skapar en handlingsplan för året. Är för dem som vacklar och inte riktigt vet vart de är på väg och varför. Här ingår det en JMT rapport, grundläggande behov samt en mål och värderingsövning.

Jag vill nå min fulla potential!  Pris 49.000 Sek                                 

Går igenom allt som rör dig och din verksamhet i syfte att höja din standard och maximera resultaten, leva livet fullt ut och hållbart. Vi träffas en gång i månaden under ett helt år och lyfter på varje sten för att nå dina önskade behov och resultat. För dig som inte vill lämna något åt slumpen och strävar efter att bli bästa versionen av dig själv och bäst på din marknad. Vi går igenom Hälsa, Mål,  Mening, Relationer, Tid, Arbete, Ekonomi samt större syften. Det ingår fria rådgivande samtal under året om allt som rör dig privat eller i din verksamhet. Här ingår det bland annat en JMT-rapport, identifiering av dina sex drivkrafter och en mål och värderingsövning.

KONTAKTA MIKAEL
SAGT OM
SAGT OM
SAGT OM
SAGT OM
SAGT OM
SAGT OM
SAGT OM